Zdjęcia do dokumentów Format Ilość Cena

dowodowe, paszportowe, legitymacyjne,

cv, karta wędkarska, wiza rosyjska,

karta pobytu

3,5 x 4,5 cm

2 szt.
4 szt.
45,00zł
50,00 zł
zdjęcia dyplomowe 4,5 x 6,5 cm 4 szt.

60,00zł

zdjęcia wojskowe

6 x 9cm

3,5 x 4,5 cm

1 szt.

2 szt.

4 szt.

35,00zł

45,00zł

50,00 zł

wiza amerykańska 2 szt. 60,00 zł
do legitymacji służbowych i mundurowych 2,5 x 3,5 cm 2 szt.
4 szt.
45,00zł
50,00 zł
zdjęcia elektroniczne 1 szt. 35,00zł

Format zdjęć

10 x 15 cm 1 - 5 szt. 2,00 zł
6 -30 szt. 1,50 zł
31 -100 szt. 1,30 zł
 <100 szt. 1,10 zł
<200 szt. 1,00 zł

13 x 18 cm 1-5 szt.
od 6 szt.
5,00zł
3,50 zł
15 x 21 cm 1-5 szt.
od 6 szt.
6,00zł
4,50 zł
20 x 30 cm
1-5 szt.

29,00zł

25x30cm
30x30cm
30x40 cm
1 szt. 35,00zł